Hoe vaak heeft men mij niet gezegd: ‘U spreekt ons over het Koninkrijk van God en over de universele broederschap, maar in de huidige omstandigheden is dat een utopie, het is onmogelijk dat te realiseren.’ Nee, het is niet onmogelijk. Het is moeilijk, want de mensen zijn niet erg bereid de bevrediging van hun lagere verlangens op te geven en zich te wijden aan de verwezenlijking van een goddelijk ideaal, maar het is niet onmogelijk. Het zou volstaan dat zij de hemelse orde bestuderen, in plaats van altijd de aardse orde als maatstaf te nemen, om beneden te realiseren wat boven bestaat.
Wanneer de christenen de woorden van Jezus in het Onze Vader ernstig zouden nemen: ‘Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel’, zou alles kunnen veranderen. Het volstaat echter niet dat gebed te prevelen, zoals men reeds gedurende tweeduizend jaar doet. Men stamelt onbewust: ‘Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel’ en men blijft ondertussen uitsluitend luisteren naar de menselijke, egoïstische en kortzichtige wil. Wanneer zal men eindelijk een besluit nemen, om de goddelijke wil te begrijpen en te realiseren?