Indien wij erin slagen sterker te worden en een stuk verder te gaan in ons begrip van de dingen, zal een kwaad dat de anderen velt en vernietigt, ons sterker, edelmoediger en gezonder maken. Men moet dus niet trachten het kwaad uit te schakelen, maar zichzelf te versterken, om er weerstand aan te bieden. Wat doet men tegen de regen, de sneeuw, de storm? Gaat men zijn huis uit, om de natuurkrachten te bevelen dat zij moeten bedaren? Ja, misschien gaat dat zo in sprookjes, maar in het dagelijkse leven zorgt men voor zijn huis dat men verstevigt, isoleert, van een goede verwarming voorziet, en dat volstaat – men is gerust.
Waarom zou men in het andere geval niet hetzelfde doen? Waarom zou men zich uitputten door tegen het kwaad te vechten, in plaats van er enkel voor te zorgen dat men sterker en taaier wordt, om tot een beter inzicht te komen en het beter te kunnen trotseren?  

Mensen zijn zich zelden bewust van hun slechte denkwijzen. De ene wordt zenuwachtig of verkrampt, wanneer hij een werk moet beginnen; de andere heeft als eerste reactie tegenover iedere nieuwe situatie dat hij zich negatief opstelt of radeloos is; iemand anders komt in opstand en nog iemand anders verliest de moed... Maar omdat mensen zich zelfs geen rekenschap geven van hun reacties, kunnen zij er niets aan veranderen. En bij om het even welke situatie vinden zij altijd wel een voorwendsel om in dezelfde slechte gewoonten te vervallen.
Het eerste wat je dus te doen staat, is jezelf bestuderen en leren kennen. Zodra je een heldere blik op jezelf hebt, beschik je al over de middelen de toestand te verbeteren: je krijgt onmiddellijk een stimulans, om alle mogelijkheden die God in je onderbewustzijn, je bewustzijn en je hoger bewustzijn heeft gelegd, in te zetten. Zo maak je iedere dag vorderingen, dankzij de gewoonte jezelf te bestuderen en een klare kijk te hebben op jezelf. 

Onze liederen zijn een rijkdom, die je moet leren benutten voor het evenwicht en de ontplooiing van je innerlijk leven. Wanneer je voelt dat je niet meer goed weet waar je aan toe bent, dat je ideeën in de war raken, zing dan: ‘Misli, pravo misli: denk juist’, en je zult de weg al beter onderscheiden. Als je gelooft dat niemand nog van je houdt, zing dan: ‘Bog é lubov: God is liefde’. Wat wil je nog meer, aangezien God je nooit zal verlaten?
Wanneer je een beetje vermoeid of in een slecht humeur bent, zing dan: ‘Sila zdravé é bogatsvo: de kracht en de gezondheid zijn een rijkdom’, en sta weer op om aan het werk te gaan. Als je vindt dat het leven kleurloos is, dat het je geen enkele vreugde bezorgt, zeg dan: ‘Krasiv é jivota: het leven is mooi’. En als je uiteindelijk gelukkig bent, zing dan: ‘Blagoslaviai, douché moia Gospoda: mijn ziel, zegen de Heer’. Aangezien je over al die middelen beschikt, over een heel magisch arsenaal, moet je leren voortaan hiervan gebruik te maken.

Wanneer je mediteert, laat dan alle andere beslommeringen terzijde en concentreer je op het licht, alsof heel je leven ervan afhangt. Dat licht kun je je voorstellen in om het even welke kleur, maar het is toch verkieslijk dat het wit zou zijn, want wit is een synthese van alle andere kleuren. Het witte licht verenigt in zich de almacht van het violet, de vrede en de waarheid van het blauw, de rijkdom en de eeuwige verjonging van het groen, de wijsheid en de kennis van het geel, de gezondheid en de sterkte van het oranje, de kracht en de dynamiek van het rood.
Als je erin slaagt je echt te concentreren op het licht, als je dat zult voelen als een bestaansvorm die vibreert, die trilt, waar alles vrede en volheid is, dan zul je beginnen te merken dat dit licht ook muziek is, die universele muziek die men de muziek van de sferen noemt, het lied van al wat bestaat in het universum, en tegelijkertijd zul je de heerlijke geuren die van het licht uitgaan, inademen. Er bestaat geen waardiger, roemvoller en machtiger werk dan dit werk met het licht.

Bereid je iedere morgen voor op de zonsopgang. Op het ogenblik dat je op weg gaat om de dageraad te ontmoeten, moet je in je hoofd en je hart de gedachte koesteren dat je niet enkel dat formidabele verschijnsel in het universum gaat bijwonen, maar er ook actief aan zult deelnemen. Wat is er mooier en wezenlijker dan de geboorte van de dag? Je zult zeggen dat je aanwezigheid daar niets aan verandert, de dag breekt aan, of je er nu bent of niet. Zeker, maar het is belangrijk voor jou, want er bestaat een verband tussen hetgeen zich afspeelt in de natuur en hetgeen zich voordoet in jou.
Zodra je zult weten hoe je de zonsopgang moet bekijken, zul je alle zuivere en lichtende krachten voelen, die in actie komen op het ogenblik dat de eerste zonnestraal doorbreekt, en je zult begrijpen hoe belangrijk het is met hen te werken, om ook in jouw bewustzijn de dageraad wakker te maken.