Allen willen gewaardeerd en erkend worden voor hetgeen zij doen en als dat niet gebeurt, zijn ze ontgoocheld, verbitterd en kwijnen zij weg. Welnu, dat is een zwakheid waarvan de discipel zich moet bevrijden. Zodra hij zich ervan bewust is dat zijn activiteit heilzaam, onbaatzuchtig en verlicht is, en als hij vertrouwen heeft in de kosmische wetten, weet hij dat de waardering en de plaats die hij verdient, vroeg of laat zijn deel zullen zijn.
Als er één ding is waarin je moet geloven, is het wel het bestaan van wetten in het universum. Je spreekt een woord uit, je maakt een gebaar, je hebt een verlangen, een gedachte: onmiddellijk worden deze geregistreerd, geklasseerd en zij brengen resultaten voort. Op deze wetten moet men rekenen, want alles rond jou kan veranderen, behalve deze wetten: zij zullen je op een of andere dag precies datgene sturen, wat je verdient, al naargelang de manier waarop je gewerkt hebt. Reken dus op niets anders dan op je werk.  

In het algemeen beschouwt men oud worden als een beproeving en voor de meeste mensen is dat inderdaad zo, omdat zij niet in harmonie met de goddelijke wetten hebben geleefd. Maar in feite kan de oude dag de beste periode van het leven zijn. Voor degenen, die gedurende hun jeugd en ook op rijpere leeftijd een hoog ideaal hebben gevoed, worden vele dingen beter wanneer zij ouder worden: het inzicht, de scherpzinnigheid…
Hoe is dat te verklaren? Men zou zeggen dat de hersenen niet dezelfde evolutie volgen als het fysieke lichaam. De benen, de ogen en de oren beginnen je in de steek te laten, maar het leven van de ziel en de geest wordt steeds rijker en overvloediger. Alsof men eindelijk kan proeven van de vruchten van de geleverde inspanningen. Bereid je dus voor en denk eraan op een correcte manier te leven wanneer je jong bent, om later te kunnen proeven van die overvloed aan vruchten.

Begin je dag met te overwegen dat je zult leven met liefde, dat je zult eten met liefde, ademen met liefde. Je denkt dat je dit allemaal weet… Nee, je weet het niet. Wanneer je met heel je wezen werkelijk zult beginnen te begrijpen, wat het betekent met liefde te leven, zal heel je bestaan veranderen. De liefde zal voortdurend opwellen, van ‘s morgens tot ‘s avonds en zelfs tijdens je slaap.
Met liefde leven is leven in een bewustzijnstoestand die alle handelingen van het leven harmoniseert en die het wezen in een volmaakt evenwicht houdt, een bewustzijnstoestand die een bron van vreugde, van kracht en gezondheid is.

Je moet je bewust worden van de gevaren die dreigen, als je lange tijd onder invloed blijft van negatieve gedachten, emoties en gevoelens. Men kan niet vermijden dat men ontgoochelingen, verdriet of ergernis voelt, maar men moet alles doen, om niet in die stemmingen te blijven hangen, want anders zal men op den duur volledig vastlopen en erdoor overweldigd worden.
Maak gebruik van de tijd, zolang het nog gemakkelijk is je te bevrijden, maar blijf niet op hetzelfde niveau om je te verweren, want je bent niet sterk genoeg voor zulke strijd. Vechten in de duisternis heeft nog nooit het licht doen schijnen; men moet eerst uit het dal kruipen. Als je lang blijft steken in ontevredenheid, jaloersheid, wraakzucht of woede, zullen deze gevoelens uiteindelijk de bovenhand krijgen en je vernietigen. Men moet dus onmiddellijk proberen aan deze toestanden te ontsnappen, hogerop te gaan en ze te vervangen door positieve gedachten en gevoelens – op die manier zul je gered worden.

Ga voor een spiegel staan en raak je rechter wenkbrauw aan met je linkerhand. In de spiegel zul je zien dat je rechterhand je linker wenkbrauw aanraakt. Een spiegel is een zeer interessant voorwerp, want deze openbaart ons sommige aspecten van de onzichtbare wereld. Ten opzichte van het fysieke vlak worden de voorwerpen op het astrale vlak omgekeerd gezien, zoals in een spiegel. Cijfers, data, alles is omgekeerd; een toekomstig feit doet zich voor als reeds gebeurd, en omgekeerd. Daarom is het astrale gebied de wereld van de illusies. Om de waarheid te kennen, moet men dus nog verder gaan, tot het hoger mentale gebied of het causale gebied. En dat leren wij in het Onderricht.
Als je ertoe komt het vraagstuk van de spiegel op te lossen, zul je de grootste problemen van je psychische leven kunnen oplossen.