Voor de discipel is het een geluk een Meester te ontmoeten die nooit misbruik zal maken van zijn liefde. Want dankzij deze liefde zal hij vooruitgaan en rijker worden. De liefde doet wonderen bij de discipel, want zij zorgt voor uitwisselingen, een osmose tussen zijn Meester en hem. Maar uiteraard op voorwaarde dat het gaat om onbaatzuchtige liefde.
Veel discipelen beweren dat zij van hun Meester houden! Zij houden van hem, dat wil zeggen dat zij hem lastigvallen en overladen. Welke zegeningen kan jouw liefde voortbrengen, als je niet weet hoe je van je Meester moet houden? Je zult je opvreten, want je Meester zal niet kunnen beantwoorden aan je verzuchtingen en hij zal verpletterd worden door de lasten die jij op zijn schouders laadt. Welnu, liefde is toch wat anders. Al die discipelen, die beweren dat zij van hun Meester houden, hebben zij er tenminste één keer aan gedacht hem iets goeds te geven met hun liefde? Nee hoor, altijd lasten. De waarachtige liefde moet aan degene van wie je houdt, licht, schoonheid en vrede brengen. En op die voorwaarde zal die liefde ook jou helpen vooruitgaan.  

Alle schepselen moeten eten en drinken, maar daarna moeten zij de afvalstoffen uitscheiden. En wat zijn die afvalstoffen? Alle elementen, die niet nuttig zijn voor het organisme. Nochtans bevonden deze elementen zich in voedsel en drank van goede kwaliteit, want de mens wordt erdoor in leven gehouden. Ja, dat is een feit van het dagelijks leven, dat de moeite waard is om bij stil te staan. Hoe goed het voedsel dat wij eten ook is, er moeten afvalstoffen uitgescheiden worden en deze afvalstoffen worden naar een bepaalde plaats gestuurd. Dit verschijnsel vindt men ook op alle gebieden en op alle niveaus van het universum.
Daarom kan men zeggen dat de Hel met haar bewoners beschouwd kan worden als de plaats, waar de onzuiverheden van alle schepselen verzameld worden. Die Hel, waarover het christendom zoveel gesproken heeft gedurende eeuwen en eeuwen en die zij heeft afgeschilderd in de meest schrikwekkende vormen en kleuren, is in feite de vergaarbak, waarin ‘het kwaad’ wordt gestort, dat wil zeggen de onzuiverheden die door alle schepselen worden uitgestoten.  

Hoe leggen mannen en vrouwen het aan, om elkaars vriendschap en liefde te winnen? Zij weten instinctmatig dat zij lieve woordjes en complimenten moeten gebruiken, geschenken aanbieden enz., dat wil zeggen de ijdelheid strelen. Door dit te doen richten zij zich natuurlijk niet tot de hogere natuur van de persoon in kwestie, maar tot zijn lagere natuur – deze is het die zij strelen en voeden. Daarna hoeft men niet verwonderd te zijn als een relatie, die in dergelijke omstandigheden geboren werd, verder niets dan misverstanden, spanningen en conflicten kent. Die menselijke, al te menselijke liefde kan zich enkel uitdrukken op een instinctieve manier. En dat zal blijven duren, totdat mannen en vrouwen geleerd hebben rekening te houden met de hogere natuur die ook in hen bestaat, totdat zij zich richten tot deze natuur, om reacties uit te lokken die echt edel en lichtend zijn. Van iemand houden is niet die persoon willen aantrekken uit eigenbelang, maar proberen deze voortdurend te verlichten en te versterken en hem meer en meer bewust te maken van zijn goddelijke bestemming.

Het is normaal dat je ambities koestert, dat je plannen smeedt... Maar let op, wees waakzaam, want je toekomst wordt bepaald door je aspiraties. Zodra je een plan begint uit te werken, is het alsof je op weg gaat naar een welbepaalde plaats en voordat je het doel bereikt, moet je weten dat je onvermijdelijk bepaalde stadia zult doorlopen. Daarom is het zeer belangrijk op de hoogte te zijn van de relaties en de overeenstemming van je verlangens met bepaalde aspecten van de fysieke en psychische wereld.
Een plan aanpakken is, alsof je reeds je trein op het spoor zet en als je niet helder en waakzaam bent geweest op het ogenblik van die beslissing, zal de trein je vaak op plaatsen brengen, waar je niet aan gedacht had en vooral waar je eigenlijk niet heen wilde. Op die manier treft men duisternis, conflicten en tegenspoed aan, waar men licht, vrede en geluk meende te vinden.  

Als een Meester de vrijheid neemt discipelen te onderrichten, is het omdat hij lange tijd, gedurende jaren en jaren en reeds in vroegere incarnaties, aan zichzelf gewerkt heeft. Ook jij zult op een dag discipelen kunnen onderwijzen, maar wanneer? Wanneer jij erin geslaagd bent je te beheersen en al je zwakheden te corrigeren.
Doe ondertussen al wat mogelijk is, om je te verbeteren, om de beste invloed te hebben op de personen waarmee je te maken krijgt. En dat betreft niet enkel leraren, professoren, directeurs en ouders, maar ook werkgevers en alle personen die verantwoordelijkheid dragen, wie zij ook zijn.