Gisteravond bij het verlaten van je vrienden, heb je hun gezegd: ‘Tot kijk, tot ziens, tot volgend jaar!’ En nu, enkele uren later, zitten we al in het volgende jaar. Als je vandaag over gisteren spreekt, zeg je: verleden jaar. Heel de dag van gisteren tot de laatste seconde voor middernacht, ja tot 23 uren, 59 minuten en 59 seconden was nog het oude jaar. Klokslag middernacht begon het nieuwe jaar. Als men zich de moeite getroost over dit onderwerp na te denken, zal men interessante ontdekkingen doen. Een seconde, een enkele seconde, scheidt het ene jaar van het andere. Maar men moet tot die laatste seconde geraken. Men moet alle dagen van het jaar een voor een doorlopen, om die laatste seconde te bereiken.
Besef dat op deze wijze de transformatie van de mens plaatsvindt. Ja, de spirituele transformatie van de mens gebeurt in een oogwenk. Eén seconde, één miljoenste van een seconde, en de mens is helemaal vernieuwd, geregenereerd. Maar voordat hij dat ultieme ogenblik bereikt, heeft hij eeuwen en eeuwen inspanningen en arbeid moeten leveren. Net zoals voor het oude jaar noemt men de periode die voorafgaat aan het ogenblik van de gedaanteverandering, het oude leven. En juist zoals voor het nieuwe jaar zal men voor de periode die dan aanvangt, spreken over het nieuwe leven. Hoe lang zal je moeten wachten, om die ultieme seconde te bereiken? Wees daarover niet ongerust, want dat ogenblik komt voor iedereen. Wees dus geduldig, je moet kunnen wachten, maar al werkend.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 1,6 en 11