Wat hem ook overkomt, een echte spiritualist onderbreekt nooit het goddelijk werk dat hij ondernomen heeft. Zelfs te midden van de ergste beproevingen zegt hij: ‘Weer een goede gelegenheid om alle vijandige krachten te mobiliseren en ten dienste te stellen van mijn werk.’ De meeste mensen daarentegen leggen het zo aan, zelfs als hun niets slechts overkomt, dat zij door hun zorgeloosheid al hun goede verdiensten vernietigen. Zo gaat het eraan toe: men bouwt iets op, men breekt het af, men schept, men vernietigt... En daarom bereikt men geen enkel resultaat.

Om tot resultaten te komen, moet je het spiritueel werk dat je ondernomen hebt, steunen. Dit betekent alles ten dienste stellen van dat werk: het goede en het kwade, vreugde en verdriet, hoop en ontmoediging, inderdaad alles ten dienste stellen van dat werk. Dan kan men waarachtig spreken over opbouwen, want iedere dag zorgt voor nieuwe bouwstenen.

Zie ook ‘Geheimen uit het boek van de natuur’, Izvor 216.