Het doel van een Inwijdingsschool is de mens te laten terugkeren naar het huis van zijn Vader, naar dat hoge toevluchtsoord waarover Psalm 91 spreekt: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.’ Want daar is hij in veiligheid, daar kunnen de krachten van het kwaad hem niet meer verrassen.

Maar je zou zeggen dat de mensen alles doen om zich te verwijderen van dat hoge toevluchtsoord waar zij onder de bescherming van God staan. Zij willen hun eigen leven leiden door zich van Hem af te keren en Zijn wetten te overtreden. Wel, dit bewijst dat deze mensen nog veel zullen moeten lijden en het verklaart waarom zij niet in het goddelijk licht willen komen om beschermd te worden. Ja, zij vertonen de neiging altijd in de fout te gaan en niet te gehoorzamen, heel eenvoudig omdat in hun lot geschreven staat dat zij moeten lijden. Zij die daarentegen reeds veel geleden hebben en tot inzicht zijn gekomen, doen alles om terug te keren naar de Vader in dat hoge toevluchtsoord... of in een spirituele broederschap, in een Inwijdingsschool die juist het symbool is van die terugkeer naar de goddelijke orde.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor reeks 229, hst. 6 en 8.