Alles hangt af van de liefde: de kracht, het evenwicht, de vrede, het geluk. Maar je moet voelen dat de liefde aanwezig is, binnen handbereik, in jou, en dat je bijgevolg geen enkele reden hebt om je arm en eenzaam te voelen. Je voelt je arm en eenzaam? Dan ben je er niet in geslaagd het fysieke vlak te overstijgen. Zodra je immers in de subtiele gebieden komt en vooral in de regionen van de ziel en de geest, is het uitgesloten je nog eenzaam te voelen. Want de universele Ziel en de universele Geest bevinden zich altijd om je heen, in jou, en op ieder ogenblik kun je met hen in verbinding treden. Een man of een vrouw daarentegen, zelfs de allerbeste... weet je wel zeker dat zij op een gegeven ogenblik niet verplicht zullen zijn aan iets anders te denken en je alleen te laten?                            

Zelfs als je het prachtigste wezen op aarde hebt gevonden, val niet stil. Dank de Hemel dat je zo’n wezen hebt mogen ontmoeten, maar besef ook dat je de ware liefde slechts zult kennen, als je erin slaagt haar te vinden in de gebieden van de ziel en de geest.

Zie ook ‘Subtiele centra van de mens – aura, zonnevlecht, hara, chakra’s, Izvor 219, hst. 2,3,4 en ‘Ken uzelf – elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222, hst. 2,3,4,13.