Jezus heeft gezegd: ‘Jullie zijn tempels van de levende God’ Maar de mensen zijn gewend naar houten of stenen tempels te gaan die niet leven en zij houden zich niet bezig met de tempel die zij zelf zijn, die heel hun wezen is.

Toch vertonen die gebouwen een spoor van leven, dankzij het vurige gebed van al die gelovigen, die er sedert eeuwen komen bidden. Maar dit kan niet vergeleken worden met een mens die erin geslaagd is zijn wil te versterken, zijn hart te zuiveren, zijn verstand te verlichten, zijn ziel te verruimen en zijn geest te heiligen, want zo’n wezen is een waarachtige tempel geworden. En wanneer je een tempel bent, wanneer je bidt in je tempel, zal God naar je luisteren en je verhoren. En als je je er tegelijk van bewust bent dat je in die andere tempel bent, in het universum, word je een volledig wezen, dan leef je in de volheid.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst.12.