Ontdoe je van die betreurenswaardige gewoonte van te nemen, altijd maar te nemen. Probeer er eens aan te denken om te geven. Doe tenminste moeite naar de anderen te kijken met liefde, naar hen te glimlachen en enkele heilzame deeltjes van je hart los te rukken om die naar hen te sturen. Op dat ogenblik zal jij het zijn die zich rijk en gelukkig voelt.

De mensen zijn altijd bang iets te verliezen, zich te verarmen en zij begrijpen niet dat zij juist arm worden door die gesloten houding. Om rijk te worden moet men geven, ja, door te nemen wordt men arm en door te geven wordt men rijk. Want zo bevrijd je in jezelf onbekende krachten die sluimerden, die ergens diep vanbinnen vastzaten. Door ze te willen bevrijden en uit te sturen, beginnen ze op te borrelen en dan voelt de mens zich zo rijk dat hij verbaasd staat en zegt: ‘Maar wat overkomt mij? Ik heb gegeven ik heb uitgedeeld, en ik ben rijker geworden?’ Inderdaad, dat is het nieuwe leven.

Zie ook ‘In naam van de duif – innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. 4.