Hoe dichter de mens het spiritueel centrum van de zon nadert, hoe meer hij het licht, de warmte en het leven in zich voelt toenemen. Dat is een wet. Als je vanbinnen daarentegen duisternis, koude en dood voelt, is het overbodig jezelf vragen te stellen, het antwoord is duidelijk: je hebt je van het centrum verwijderd.

In de Inwijdingswetenschap wordt gezegd dat de waarachtige kracht erin bestaat in het centrum te blijven. In de mens is dat centrum het meest verheven punt, de top, terwijl de buitenkant het gebied is van de beroering en de ongemakken die de mens ontmoet, wanneer zijn bewustzijn zich verplaatst naar al wat niets te maken heeft met zijn waarachtige ik, met zijn ziel en geest. Daarom moet de mens zichzelf altijd in het oog houden en zeggen: ‘Laten we eens zien, waar bevind ik mij vandaag? Olala! Ik ben verdwaald in de buitenkant, wat staat mij daar te wachten?’ Niet veel goeds, zoveel is zeker. Haast je dus om terug te keren naar het centrum. Hoe? Door gebed, door meditatie, door bewust een band te scheppen met het meest verheven Centrum, met God.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst.9,13.