Zich concentreren op het licht is de meest doeltreffende en machtigste oefening. Maar vergeet nooit dat de dingen op je inwerken al naargelang de manier waarop je ze beschouwt. Als je ze beschouwt als nuttig en magisch, zul je ze versterken. Jij bent het die door je gedachten en overtuiging een beslissende invloed uitoefent; ja, veel meer dan de voorwerpen of de omstandigheden.

Het licht kan vanzelfsprekend in jou doordringen buiten je bewustzijn, maar als je aandachtig bent, vol goede wil om deel te nemen aan het werk van het licht, in de overtuiging dat hierdoor iets in jou zal groeien en toenemen, zul je vanbinnen geleidelijk nieuwe krachten voelen vibreren.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst.5.