Voor een menselijk wezen is de enige werkelijkheid hetgeen hij beleeft, wat hij voelt. Neem het geval van iemand die lijdt aan zinsbegoocheling: hij wordt achtervolgd door monsters en verstijft van angst, slaakt kreten. Lichamelijk, zichtbaar zit niemand hem op de hielen, maar hij voelt zich belaagd, hij lijdt en ga maar eens vertellen aan iemand die lijdt dat hij zich wat inbeeldt!                           

Het gebeurt ook dat sommige mensen momenten van extase en verlichting beleven, te midden van de ergste omstandigheden en ook daar stelt zich de vraag hoe je hen kunt overtuigen dat het niet echt is. Het leed of de vreugde die hij ervaart zijn misschien de enige dingen waaraan de mens niet twijfelt. Men kan twijfelen aan hetgeen men ziet, hoort, aanraakt, maar dat wat men voelt, beleeft, daaraan kan men nooit twijfelen, dat is werkelijkheid.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst. 1, 13, 17, 19.