Leer de mensen en de dingen te zegenen. Wat je ook aanraakt, wat je ook doet, denk eraan alleen maar heilzame invloeden te verspreiden. Wanneer je het hoofd streelt van degene die je liefhebt, doe dan een werk, in plaats van wat egoïstisch genot te zoeken. Zeg: ‘Mag God je zegenen. Mag in dit hoofd het licht heersen, mogen alle engelen er komen wonen.’ Op dat ogenblik zal je liefde getransformeerd worden, zij zal niet meer bestaan uit sensualiteit en begeerte maar een buitengewoon gevoel worden, zoals je er nog nooit één gekend hebt. En wanneer je het hoofdje van je kind aanraakt, z’n beentjes of armpjes, waarom zou je dat kind niet zegenen, opdat de engelen er een prachtig wezen van zouden maken?

Zegen alles, ja alles wat je aanraakt: de voorwerpen, het voedsel, de mensen. Want dat is waarachtige witte magie.

Zie ook ‘De yoga van de voeding’, Izvor 204, hst. 9 en ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel VI, hst. 3.3.