Al degenen die de filosofie van de Ingewijden echt hebben aanvaard, hebben zich geopenbaard als wezens gekenmerkt door evenwicht, licht en vrede. Waarom zou jij dus deze filosofie niet volgen?

Je zult zeggen: ‘Maar dat is de filosofie die wij aanhangen!’ Dat denk je, maar analyseer jezelf en je zult zien dat je nog beheerst wordt door allerhande bezigheden die niets spiritueels hebben. Natuurlijk aanvaard je wel enkele kruimels van de Ingewijden om je geweten te sussen, maar je mengt ze met allerhande futiliteiten, namelijk met wat deze politicus, intellectueel of kunstenaar heeft gezegd, geschreven of gedaan... Ik zeg niet dat je daarvoor absoluut geen enkele belangstelling mag hebben, maar er zijn zoveel belangrijker zaken! Ja, het is belangrijker zich te interesseren voor de schepselen die de lichtende gebieden van de ruimte bevolken, voor hun werk, voor de wetten die de toekomst van de mens bepalen. Want daar gaat het werkelijk om in ons leven, en niet om wat de kranten, de radio, de televisie, enz. vertellen. Ons leven bevindt zich in die wezenlijke, eeuwige wereld, waaraan wij op een dag zullen deelnemen.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 2.