Om de mensen te troosten zegt de Kerk: ‘Jullie zijn arm, zwak en ziek, maar heb vertrouwen, reken op God en je zult op een dag aan zijn rechterzijde zitten in het Paradijs.’ Zo weet je hoe de omgeving van God er uit zal zien: arme schooiers, sukkelaars in lompen gehuld.

Helaas voor de christenen wil God enkel omringd worden met schoonheid, met de meest stralende, zuiverste en machtigste schepselen. Het is dus beter er niet al te zeer op te rekenen dat Hij je aan zijn rechterzijde zal plaatsen. Hou je liever bezig met het vrijmaken van innerlijke, spirituele krachten, die je in staat zullen stellen je verlangens te vervullen. Wanneer je een graankorrel plant, staan alle krachten van de hemel en de aarde achter jou en zal je bloemen en vruchten oogsten. Maar als je niets hebt gezaaid, zal er ook niets groeien, zelfs als je het geloof bezit.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 201, hst. 8 en ‘Spirituele alchemie, de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst.10.