Het geloof is een vermogen dat de mens in staat stelt de fysieke wereld te kennen en een stukje van de psychische wereld, maar ook niet meer dan dat. Het is dus een zeer beperkt vermogen. Het intellect alleen kan de waarheid niet kennen. De waarheid is immers niet alleen de vorm, de kleur en de geur van een roos waarnemen. De waarheid van de roos is een ziel, een emanatie, een bestaansvorm die men niet kan vatten met het intellect, want om de roos te kennen moet men doordringen in heel dat samenspel van elementen waaruit zij bestaat.

En hetzelfde is waar voor het menselijk wezen. De waarheid over hem omvat alles wat hem aangaat: zijn ziel, zijn geest, zijn gedachten, gevoelens en plannen... Zolang je die niet kent, heb je geen benul van de waarheid. Je kent een heel klein deeltje, het uiterlijk, maar niet de waarheid. De waarheid is een synthese die men enkel kan kennen met de geest.

Zie ook ‘Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde’, Izvor 234.