Er bestaat geen hogere wetenschap dan de wetenschap van het Woord, die handelt over de tweeëntwintig elementen, de tweeëntwintig krachten, die vertegenwoordigd worden door de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet. Met deze elementen, wordt in de Kabbala gezegd, heeft God de wereld geschapen.

De wetenschap van het Woord leren, is leren hoe men in de drie werelden de tweeëntwintig elementen waaruit deze bestaan, kan combineren, zodat zij in onze gedachten, gevoelens en daden harmonie tot stand brengen. Wanneer innerlijk wanorde verschijnt, staan de ‘woorden’ op de verkeerde plaats, werden zij slecht gecombineerd. Zeer weinig mensen bezitten deze wetenschap van het Woord, dat wil zeggen, de wetenschap van de overeenstemming die bestaat tussen de letters en de krachten. Zij die deze wetenschap wel bezitten en deze letters kunnen hanteren, zijn in staat een waarachtige band tussen de aarde en de hemel te scheppen.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst.10.