Onder het voorwendsel dat zij van hun kinderen houden, willen sommige ouders niet dat zij een beetje afzien, zich een beetje branden om iets te leren. Bij het geringste voorval staan zij klaar om alles te regelen, opdat de kinderen geen enkele hinder zouden ondervinden van hun daden. Wel, dat is verkeerd begrepen liefde. Zo gaan God noch de natuur tewerk.

Voor de ouders betekent liefde niet dat zij hun kinderen onmiddellijk moeten behoeden voor alle moeilijkheden. Wanneer deze zich in een netelige situatie hebben gewerkt, is het beter dat ze even hun plan moeten trekken en het een ogenblik moeilijk hebben. Maar zodra zij beginnen te beseffen waarom en hoe zij zich in die situatie hebben gewerkt en het betreuren, dan kan men hen uit de moeilijkheden halen. Aangezien zij een beetje hebben geleden, zullen zij goede voornemens maken en voorzichtiger en redelijker worden. Ouders die niet zo handelen, bewijzen hun kinderen geen dienst en bovendien moedigen zij hen aan op de weg van de zwakheid en de slechtheid.

Zie ook ‘Ken uzelf – elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222, hst. 5 en ‘Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, Izvor 233, hst. 7, 8, 15 en 16.