Wie zijn vijf zintuigen goed heeft leren gebruiken – het zicht, het gehoor, de reukzin,

de smaakzin en de tastzin – bezit een goede kennis van de werkelijkheid.

Maar deze kennis kan hem ook diensten bewijzen in zijn relaties met de andere mensen, het gebied waar ongetwijfeld de meeste vergissingen worden begaan. Want de ogen zijn in staat aan de mens door observatie de aard te onthullen van degenen die hij ontmoet. Het oor kan de vibraties en intonaties van een stem opvangen en analyseren, zelfs aan de telefoon. De reukzin waarschuwt voor het soort mensen die zich ergens bevinden. De smaakzin behoedt hem voor gevaarlijke ontmoetingen. En wanneer hij de hand van iemand schudt, wordt hij onmiddellijk ingelicht over diens karakter en temperament, want een handdruk geeft heel het wezen weer.

Zie ook ‘Subtiele centra van de mens – aura, zonnevlecht, hara, chakra’s’, Izvor 219, hst. 1.