Je loopt overal te koop met je kleine ongemakken: hier heb ik pijn, daar ontbreekt me iets... Waarom altijd stilstaan bij wat je ontbreekt en nooit bij wat je hebt? Waarom niet iedere dag zeggen: ‘Ik heb benen, armen, een mond, ogen en oren. Ik ontvang een goddelijk onderricht en dus bezit ik de hemel en de aarde. Wat een rijkdom, wat is het leven mooi!’

Iedere dag moet je eraan denken dat je een zoon of dochter van God bent, en dat je opnieuw kan worden wat je in een ver verleden geweest bent, toen je uit de schoot van de Allerhoogste kwam. Deze oorspronkelijke staat heb je verloren, omdat je, zoals de verloren zoon, ervaringen wilde opdoen, ver van het huis van je Vader. Maar nu kun je naar Hem terugkeren. Dat is de terugkeer naar de Vader, ‘de re-integratie van de wezens’: wanneer de mens opnieuw almachtig wordt, meester over de krachten van de natuur, en wanneer hij uiteindelijk zijn waardigheid van erfgenaam van God hervindt. Dat is de waarachtige bestemming van de mens. Waarom zou je dan altijd stilstaan bij kleine dingen die ontbreken?...

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 1 en ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels, Izvor 227, blz. 37, 44, 56, 65, 69 en 87.