Je moet leren de liefde tot uiting te brengen, deze liefde naar heel de wereld te zenden zoals onze zon doet. Alle zonnen bestoken elkaar met stralen door de ruimte...

Natuurlijk kunnen wij een dergelijke liefde bij lange na niet uitdrukken. De aarde is duister, zij kan niet stralen, zij kan nog niet met het licht wedijveren; de oorlogen die op aarde woeden, zijn trouwens verschrikkelijk. Terwijl de oorlog die de zon met ons voert, vruchten en bloemen, een hele overvloed als resultaat heeft. Wij zijn nog niet in staat om te vechten zoals de zon, en daarom is het nodig dat wij ‘s morgens gaan kijken hoe de zon haar wapens inzet en gebruikt, hoe zij met kanonnen, projectielen en raketten heel het universum verlevendigt.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212.