Zelfs de grote figuren uit het verleden, die terugkeren op aarde, zijn verplicht opnieuw les te volgen op school. Verwondert je dat? Wel, dit is een wet: ieder wezen dat op aarde komt, moet zijn opleiding en leerschool herbeginnen, wie hij ook was in het verleden. Het verschil met de andere mensen ligt hierin dat hij zeer snel grote resultaten behaalt. Maar allen, zonder uitzondering, moeten opnieuw het werk beginnen, opdat hun kwaliteiten tot uiting zouden komen in dit leven.      

Indien Mozart niet was terechtgekomen in een familie van musici, waar hij de noodzakelijke voorwaarden aantrof voor de studie en het ontwikkelen van de gaven die hij meebracht uit het verleden, zou zijn genie misschien niet op die schitterende wijze tot uiting zijn gekomen. Ondanks de macht en de kennis die zij in hun vorige incarnaties hebben verworven, moeten zelfs de grootste Ingewijden werken, om die kennis en vermogens terug te vinden. Des te meer geldt dit voor al degenen die nog niet een dergelijke graad van ontwikkeling hebben bereikt!

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. 8.