De enige wetenschap die werkelijk het bestuderen waard is, is die van het menselijk wezen. Alle andere wetenschappen moeten enkel bijdragen tot deze ene wetenschap. Helaas heeft men deze tegenwoordig opgeheven ten voordele van de natuurkunde, de scheikunde, de astronomie, de biologie, enz. Je zult zeggen: ‘Ja, maar je hebt toch ook de anatomie, de fysiologie: stelt dat niets voor?’ Zij vormen een basis, zij bestuderen het fysiek gestel, maar nog niet het menselijk wezen.

Een verandering van gezichtspunt is noodzakelijk. Voortaan moet men het menselijk wezen in zijn geheel als centrum van het universum nemen, het menselijk wezen met de Godheid die vanbinnen in hem leeft. Alle andere wetenschappen moeten bijdragen tot deze studie en dienen niet afzonderlijk beschouwd te worden. Want de mens is in feite een samenvatting van al wat bestaat en alle wetenschappen kan men in hem terugvinden. Wanneer deze verandering van visie zich zal voordoen in het hoofd van de denkers, zal heel het bestaan ingrijpend veranderen. Want de mens zal niet meer datgene wat buiten hem staat, wat materieel, versteend en dood is, op de eerste plaats zetten, maar wel het leven in al zijn subtiele aspecten.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst.1 en 2, en ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel 4.