De mens wordt pas echt helderziend, wanneer zijn hart begint te beminnen, want de ware helderziendheid, de waarachtige ogen bevinden zich in het hart. Als je van iemand houdt, wat zie je dan in die persoon? Dingen die niemand anders ziet. Liefde opent je ogen. De vrouw die van een man houdt, vindt dat hij lijkt op een godheid en vertel haar niet dat zij zich vergist! Ogenschijnlijk is het waar dat zij zich vergist. Maar als zij de schoonheid van haar geliefde schijnbaar overdrijft, is het omdat zij haar geliefde ziet zoals God hem in het begin geschapen heeft, of zoals hij zal zijn wanneer hij weerkeert in de schoot van de Schepper.

Men heeft de macht van de liefde om ogen te openen nog niet begrepen. Wie helderziend wil worden, moet leren beminnen. Zijn hart moet om hulp roepen, zoals de blinden uit het Evangelie: ‘Heb medelijden met ons Heer!’ En op een dag zal het kosmische licht komen vragen: ‘Wat willen jullie dat ik voor jullie doe? – Dat onze ogen mogen opengaan! – Goed.’ En je ogen zullen geopend worden.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst. 6.