Het grootste nut van een Inwijdingsonderricht is dat het ons alle mogelijkheden verschaft onze volgende incarnaties te verbeteren. Wie het nut van een dergelijk Onderricht niet begrijpt, verbetert niet alleen niets, maar loopt bovendien het gevaar de enkele voordelen die hij bezat, te verliezen.

Neem het voorbeeld van een rijk man: als hij met zijn rijkdom niets goeds uitricht, als hij zich zonder meer overgeeft aan de geneugten van het gewone leven, zal hij te kampen hebben met de grootste materiële moeilijkheden, wanneer hij in een volgende incarnatie terugkomt. Hij zal zelfs niet weten dat hij zeer rijk was in het verleden en dat hij nu in de ellende zit, omdat hij niets voor de anderen heeft gedaan met zijn rijkdom. En deze wet is niet alleen waar voor het fortuin, maar ook voor de andere gebieden: het verstand, de schoonheid, de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hoeveel mensen komen zo gehandicapt ter wereld, omdat zij deze essentiële waarheid van de Inwijdingswetenschap niet kenden: dat zij zelf de meesters van hun toekomst zijn.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 3 en ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. 7 en 8.