Welke kennis je ook bezit, als je niet in harmonie leeft met de wetten van de natuur, zal deze kennis je verlaten. Als je daarentegen de wetenschap van het leven bezit, die men onderwijst in de Inwijdingsscholen, zal de eeuwige, universele, kosmische kennis in jou gestort worden en iedere dag zul je nieuwe ontdekkingen doen, nieuwe openbaringen ontvangen.      

Deze kennis bezit je reeds, maar ze is zo bedolven dat je moeite hebt haar aan de oppervlakte te brengen. Alleen een harmonieus, goddelijk leven kan je helpen haar te ontdekken; zonder te lezen, zonder te leren, ken je reeds het wezenlijke. Daarom zeg ik je: als je enkel rekent op boekenkennis, zonder in harmonie te leven met de Hemel, zal alles uitgewist worden en je verlaten; zelfs de gaven die je bezat, zullen je in de steek laten. Maar als je beslist aan het werk te gaan, om jezelf te harmoniseren met de goddelijke wereld, zal de echte kennis zich in jou vestigen.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel 7.