Het belangrijkste onderscheid tussen de verschillende rijken van de natuur: stenen, planten, dieren, mensen, is de gevoeligheid, want de graad van evolutie is recht evenredig met de gevoeligheid.

Planten zijn gevoeliger dan stenen, dieren zijn gevoeliger dan planten en mensen zijn gevoeliger dan dieren. Maar de keten van wezens stopt daar niet: boven de mensen staan engelen, aartsengelen, godheden... Ja, er bestaat een hele hiërarchie van schepselen die steeds gevoeliger worden... tot en met God Zelf. God is alwetend, Hij voelt alles, Hij ziet alles, Hij kent alles, juist omdat Hij alleen werkelijk gevoelig is. Dat zijn de ware dimensies van de gevoeligheid. Het enige waarachtig gevoelige Wezen is de Schepper.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. 10.