Een tempel of een kerk is slechts een vorm, terwijl de religie het principe is. De religie

is het bewustzijn van de band die tussen de mens en God bestaat. Zij die stilstaan bij de vorm, hebben het nodig naar een tempel te gaan om te bidden en verhoord te worden door God. Maar wie handelt volgens het principe, weet dat er andere vormen van tempels bestaan: heel de natuur met de bergen, oceanen, bossen is een tempel, waarin men kan bidden.

Toch is de natuur niet de beste tempel. Er bestaat een tempel die nog beter is dan de natuur: jijzelf, en het is deze tempel die je moet zuiveren, opdat God erin zou komen wonen. Dat is de betekenis van de woorden van Jezus: ‘Jullie zijn tempels van de Levende God.’

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. 2.