Er is gezegd dat men niet moet vechten tegen het kwaad, maar velen hebben de betekenis van deze zin niet begrepen. Niet vechten tegen het kwaad betekent het kwaad niet te lijf gaan op zijn eigen terrein waar het zeer machtig is, want daar zal men uiteraard overwonnen worden. Maar als men erin slaagt zich boven het kwaad te verheffen en als men vandaar vuur en bliksems naar het kwaad schiet, zal het op de vlucht slaan!                                     

De mens bezit vanbinnen een burcht, die formidabel is uitgerust om aanvallen af te slaan. Die burcht is het gebied van het licht! Wie belet je het kwaad te beschieten met licht, om het uiteen te drijven? Waarom blijf je werkloos toezien? Wanneer de mens zich laat gaan, juichen de duistere krachten en zeggen ze: ‘Maar dat is prachtig, hier is wat te eten!’ Op die manier laten sommigen zich verslinden door duistere geesten. Wanneer de duisternis nadert, verdedigt een echte discipel zich en straalt hij licht uit, en juist dat licht verjaagt de duisternis.

Zie ook ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. 8 en ‘De mysteriën van Jesod – grondslagen van het spirituele leven’, Verz. werk, deel 7, hst. 6.