Leer de kosmische harmonie binnen te gaan en je te verbinden met de universele Ziel, want in dat universele leven zul je de volheid vinden. Sommigen zullen zeggen dat zij de volheid vinden in de liefde. Ja, maar op voorwaarde dat zij hun liefde niet afsnijden van het universele leven, zoals de meeste mannen en vrouwen doen, die er alleen maar aan denken zich van iedereen, zelfs van de Hemel af te scheiden, om elkaar te beminnen. Zij voelen dat wat zij uitspoken, niet helemaal ‘katholiek’ is, en daarom verbergen zij zich.

‘Hoezo, zul je zeggen, wil je dan dat zij voor iedereen te kijk staan?’ Zeker niet. Ik bedoel dat de mensen hun zo bekrompen en egoïstische opvatting over de liefde zouden moeten opgeven. Want deze maakt dat zij zich afsluiten van de anderen en zelfs van de Hemel, van alle intelligente krachten die hun die liefde hebben gegeven. Het is jammer dat zij niet in harmonie met de universele Ziel kunnen leven door de Hemel te danken en te prijzen, want een liefde waaraan de krachten van de Hemel niet deelnemen, draagt in zich reeds de kiemen van zijn eigen vernietiging.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. 5, 6, 7.