Hoeveel mensen, die een spiritueel onderricht volgen, zijn zich bewust van wat het voorstelt? Hoeveel zijn zich bewust van wat zij hier doen? Zij bidden, mediteren, wonen de zonsopgang bij, zingen in koor, delen samen de maaltijd, maar waarom doen zij het? Omdat het deel uitmaakt van een programma dat ik heb voorgesteld, omdat ik het vraag, wordt het uitgevoerd, om mij een plezier te doen... Tracht het voortaan voor jezelf te doen, met de absolute overtuiging dat je iets moois, iets heiligs verwezenlijkt dat vruchten zal voortbrengen. Denk eraan dat het werk dat je verricht voor het licht, het bewustzijn van mensen wakker maakt in heel de wereld.

Niets, geen enkele gedachte, geen enkel bewust gevoel blijft zonder gevolg. De psychische wereld is als een onmetelijke oceaan waar massa's gedachten en gevoelens van mensen samenstromen. Deze gedachten en gevoelens zijn levende entiteiten die naargelang hun aard, heilzame of noodlottige stromen creëren die de psyche van de schepselen beïnvloeden. Je hoeft je zeker geen illusies te maken en je in te beelden dat je de wereld zult veranderen binnen enkele jaren. Maar onze gebeden, meditaties en gezangen brengen in de onzichtbare wereld een licht tot stand dat de mensen kan helpen zich te oriënteren en hun weg te vinden in de duisternis.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 4, 5, 7, 8.