Als je je bewust was van het wonder dat je organisme is, als je wist in welke werkplaatsen je organen werden gemaakt, als je besefte hoe ze bewerkt werden door de geest en hoeveel tijd het de Schepper heeft gekost om heel die installatie te voltooien, zou je meer aandacht schenken aan je organisme.

Je zult zeggen dat je erop let, dat je gezond voedsel eet, oefeningen doet, voldoende rust... Ja, maar laten wij een voorbeeld nemen: een man bezit een prachtige auto die hij goed onderhoudt, hij tankt brandstof van de beste kwaliteit, voorziet het voertuig van degelijke banden, enzovoort. Maar wanneer hij met zijn wagen rijdt, is hij niet voorzichtig, noch beheerst: hij voert gevaarlijke manoeuvres uit, geeft plankgas, remt bruusk... en die wagen wordt zo afgebeuld dat hij vlug versleten is. Het volstaat dus niet je lichaam het beste voedsel en de beste materiële voorwaarden te geven. Als je echt gezond wilt zijn, moet je een aandachtige, vooruitziende en voorzichtige bestuurder zijn, dat wil zeggen passionele toestanden en negatieve, tegenstrijdige gedachten en gevoelens vermijden want die ondermijnen en verslijten je organisme.

Zie ook ‘De yoga van de voeding’, Izvor 204, hst. 2.