Hoewel de grond vol zaden zit, groeit er niets tijdens de winter, want de warmte en het licht van de zon ontbreken. Maar in de lente beginnen alle zaden te ontkiemen bij de terugkeer van het licht en de warmte. Je weet het, je hebt het gezien, maar je hebt nog niets begrepen, want als je het begrepen had, zou je er conclusies uit getrokken hebben, zou je gezien hebben dat hetzelfde verschijnsel zich in jou voordoet. Want ook in jou bevinden zich zaden, graankorrels, dat wil zeggen eigenschappen en deugden die God er vanaf het begin heeft ingelegd, maar zij groeien niet, omdat je nog niet gaat baden in de stralen van de spirituele zon.

Als wij tijdens de lente en de zomer iedere morgen naar de zonsopgang gaan kijken, naar de zon die het zuiverste beeld is van de Godheid, is het om onze zaden de beste voorwaarden te geven, om te groeien en zich te openbaren. Degenen die zich intelligent en geleerd genoeg vinden om deze praktijk te misprijzen, moeten weten dat hun zaden eeuwig begraven zullen blijven.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 9.