Probeer te begrijpen wat de liefde betekent als bewustzijnstoestand. Zelfs als je jarenlang moet mediteren over dit onderwerp, is het toch de moeite waard voor je evolutie. Zolang je de liefde niet kent als bewustzijnstoestand, draag je oogkleppen, zit je in de duisternis en zul je niets van het leven begrijpen.

Onder de kwaliteiten die je kunnen helpen deze bewustzijnstoestand te benaderen, is de zuiverheid zeker de belangrijkste. Zuiverheid wil zeggen: gedachten en gevoelens hebben waarin geen enkel egoïstisch belang schuilt. De drie woorden, leven, liefde en zuiverheid, zijn verbonden. Waarom? Omdat het leven afhangt van de liefde: hoe zuiverder de liefde, hoe rijker, mooier, klaarder en overvloediger het leven. De zin van het leven is beminnen en bemind worden. Wanneer je de anderen liefhebt met zuivere liefde, ben je voor hen ook als een bron die hun het leven brengt. En zij die van je houden, zullen ook jou het leven brengen.

Zie ook ‘De Mysteriën van Jesod – grondslagen van het spirituele leven’, Verz. werk deel 7, deel 2 en ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227.