De nadruk wordt tegenwoordig op de ontwikkeling van het intellect gelegd, wat leidt tot een houding van agressiviteit, kritiek en verdeeldheid. Daarom zijn de mensen niet gelukkig. Om gelukkig te zijn, is het nodig dat zij een ander principe in zichzelf proberen te ontwikkelen: hun ziel. Maar de ziel kan slechts openbloeien in het broederlijke leven, als allen samenwerken om de wil van God te volbrengen, zodat zijn Koninkrijk op aarde komt, net zoals bijen samenwerken om honing te maken.

Wanneer zij begrepen zullen hebben welke ravage de eenzijdige ontwikkeling van het intellect in het nadeel van andere vermogens heeft aangericht, zullen de mensen beslissen de nadruk te leggen op broederlijke uitwisselingen en daarin zullen zij het geluk vinden.

Zie ook ‘De Duif, innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. 9 en ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. 4.