Door veel te eten zul je niet gezonder worden. Integendeel, veel eten is zeer schadelijk. De kwaliteit van het voedsel is belangrijk, maar vooral de manier van eten. Zelfs indien je de maaltijden beperkt, kun je er toch meer energie uithalen, als je geleerd hebt het voedsel op te nemen met liefde en bewustzijn.

Als je erin slaagt je gedachten tijdens de maaltijd te bevrijden en je aandacht te richten op het voedsel, om het te doordringen met stralen van liefde, vindt er een scheiding plaats tussen de materie en de energie: de materie wordt ontbonden, terwijl de energie door jou wordt opgenomen en je erover kunt beschikken. Het zijn dezelfde processen als in een kerncentrale. Indien de mens echt zou weten hoe te eten, zouden slechts enkele hapjes volstaan... Hij zou er genoeg energie uithalen om heel het universum in beweging te brengen.

Zie ook ‘De yoga van de voeding’, Izvor 204, hst. 2.