De alchemisten zeggen dat je, om de steen der wijzen te verkrijgen, het werk moet beginnen op het ogenblik dat de Zon zich bevindt in het sterrenbeeld Ram en de Maan in Stier, want de Zon staat in verhoging in Ram en de Maan staat in verhoging in Stier. In het volgende teken, Tweelingen, heerst Mercurius. De Zon en de Maan verenigen zich met elkaar om het kind – Mercurius – ter wereld te brengen. Het symbool van Mercurius )O+ wordt gevormd door de schijf van de Zon en de sikkel van de Maan, en om die vereniging aan te duiden, staat onderaan het teken + , het teken van de optelling. Het symbool van Mercurius is dus niets anders dan de vereniging van Zon en Maan.

   Zon en Maan brengen het kind Mercurius, de steen der wijzen, ter wereld. Maar de steen der wijzen, waarnaar de alchemisten op zoek waren, was in feite een symbool van de sublimatie, de transformatie van de mens, die lichtend, onsterfelijk en vrij werd. De alchemisten werken met de Zon en de Maan, dat wil zeggen met de twee principes van de wilskracht en de verbeelding, en dankzij het werken met de twee principes slaagden zij erin zichzelf te transformeren en te worden zoals de Zon en de Maan, dat wil zeggen stralend en zuiver.

Zie ook ‘De dierenriem, sleutel tot mens en universum’, Izvor 220, hst. 9.