De mensen verliezen hun zin voor het heilige; in hun ogen bestaat er niets meer wat het vereren waard is. Je zult zeggen dat zij proberen het respect voor de menselijke persoon te cultiveren... Ja, maar dat houdt weinig in, het betekent zelfs helemaal niets. Want boven de mens bestaat een groot aantal wezens die zij verwaarlozen en waarvan zij zelfs niet geloven dat ze werkelijk bestaan. Zij verschuilen zich dus achter het respect voor de menselijke persoon, om te rechtvaardigen dat zij niets anders respecteren, zelfs niet de Schepper.

In feite kun je de mensen niet echt respecteren, als je geen waardering hebt voor iets hogers wat jou overtreft. Ja, je zult de anderen zelfs vernietigen, omdat bepaalde drijfveren in jou het respect volledig doen verdwijnen. Alleen als je een gevoel hebt voor iets, of liever voor iemand die groter is, die verder staat, de Godheid, zul je ook de mensen respecteren.

Zie ook ‘Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, Izvor 233, hst. 3.