Waarom begrijpen de mensen niet dat al wat zij doen bepaalde gevolgen teweegbrengt, en dat zij niet ongestraft de wetten van de natuur kunnen blijven overtreden en het werk van de elementen verstoren?

Door hun daden, maar ook door hun gedachten en gevoelens, door hun anarchistische houding, ontketenen zij de krachten van de natuur, die uiteindelijk zullen reageren om orde op zaken te stellen. De natuur is geen bewegingloos of ongevoelig ding, dus men heeft niet het recht ermee te doen wat men wil. Iedere keer als de mensen de grenzen van wat de natuur kan verdragen, overschrijden, geeft de natuur hun lik op stuk.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. 6 en ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 3.