Het hoogste ideaal is de zon als voorbeeld nemen: haar leven, haar warmte en haar licht. Als je voorbeeld een geleerde, een schrijver, een filosoof of zelfs een heilige is, zul je ongetwijfeld beïnvloed worden door diens eigenschappen en deugden, maar er zal je altijd iets ontbreken. Zelfs wanneer je de grootste Meesters van de mensheid als model neemt, zul je nog niet het beeld van de waarachtige volmaaktheid bezitten.

Het beeld van de volmaaktheid is de zon; en als je haar als model neemt, met het verlangen de schepselen te verlichten, te verwarmen en te verlevendigen, zul je totaal veranderen. Want zelfs als je dat licht, die warmte en dat leven van de zon nooit verkrijgt, zal alleen al het verlangen die eigenschappen te verwerven je naar de hemelse gebieden voeren, waar je echt wonderen zult doen. Dat verlangen om te verlichten, te verwarmen en tot leven te wekken, zal jouzelf lichter, warmer en levendiger maken.

Zie ook ‘Op weg naar een zonnebeschaving’, Izvor 201, hst. 8 en 9.