Is het noodzakelijk voor een revolutie, stakingen of betogingen, dat allen juristen, filosofen of geleerden zijn? Nee, maar allen verzamelen zich en staan klaar, geleerden en onwetenden, bekwamen en onbekwamen, zwakken en sterken, en zij behalen de overwinning! Dat soort zaken ziet men alle dagen op televisie en in de kranten, maar men heeft het nog niet kunnen interpreteren. Je zult zeggen: ‘Wat is daar nu aan te begrijpen?’ Heel wat, en in het bijzonder dat de hoeveelheid mensen die iets vragen doorslaggevend is, niet de kwaliteit, indien men resultaten wil behalen. Dat er zich in die menigte dronkaards en zieken bevinden, is bijkomstig. Van belang is dat zelfs dronkaards, zelfs zieken, zich bij de anderen aansluiten, om hun eisen kracht bij te zetten.

En wat is er van belang om het Koninkrijk van God te vragen? Het spreekt vanzelf dat men alle moeite moet doen om goed, integer en onbaatzuchtig te worden, zeker! Maar in de eerste plaats moeten allen samen willen zijn, opdat die menigte van mensen, die het Koninkrijk van God vragen, verhoord zou worden.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 22.