In de Bijbel staat: ‘Wat je verbindt op de aarde, zal verbonden zijn in de Hemel, en wat je losmaakt op de aarde, zal losgemaakt zijn in de Hemel.’ Deze woorden hebben een diepe betekenis. Wat je beneden op fysiek vlak doet, wordt bewust of onbewust weerspiegeld in de subtiele gebieden. Wanneer je iemand lichamelijk vastbindt, bind je hem ook vast op astraal en mentaal gebied. Wanneer je iemand losmaakt op lichamelijk vlak, maak je hem ook los op astraal en mentaal vlak.

Wanneer een moeder verplicht is haar kind een ogenblik alleen te laten in de kinderwagen, maakt zij het vast, opdat het niet zou vallen. Het kind is vastgebonden op lichamelijk vlak, maar het is ook vastgebonden op astraal vlak en het voelt zich niet vrij, het huilt en roept. Wanneer de moeder weerkeert, bevrijdt zij haar kind op lichamelijk vlak, maar eveneens op astraal vlak en het kind is blij. Sluit je iemand op in de gevangenis zonder voedsel, dan voelt hij zich ook op astraal en mentaal gebied beperkt en zal hij lijden en ongelukkig zijn. In werkelijkheid bestaan er allerhande manieren om de mensen vast te binden of te bevrijden van hun beperkingen: woorden, blikken, gebaren...

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 7.