God heeft aan de materie de traagheid gegeven en aan de geest de beweeglijkheid, en de mens werd tussen deze twee geplaatst. Uitwendig is hij omhuld door materie, maar inwendig wordt hij bewoond door de geest. Hij ontvangt dus die dubbele invloed. Nu eens wordt hij bezield door de geest, dan weer probeert de materie hem op te slokken en terug te voeren naar de oorspronkelijke chaos.

De mens moet voortdurend de activiteit in zichzelf gaande houden, om de krachten te doen rondstromen. Als hij zich zou overgeven aan de inertie, de traagheid, zou hij verworden tot een moeras. Dat overkomt sommigen die geen enkel intellectueel, spiritueel of goddelijk werk verrichten, zij worden moerassen met walgelijke geuren, overspoeld met dikkoppen, kikkers en muggen. Wie daarentegen voorgelicht is, wie goed de weg gewezen en geleid wordt, waakt erover dat hij de geest nooit beperkt, maar opent alle deuren voor hem. Op dat ogenblik wordt de geest koning en begint hij in die persoon alles te kalmeren, te harmoniseren, te verlevendigen en te verlichten.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst. 8.