Een mantra, een gewijde formule is als een gietvorm die moet worden gevuld met intens leven, dat wil zeggen met liefde en geloof. Uitgesproken met luide stem, ontketent een formule stromingen die via de hemelse Hiërarchieën tot aan de Troon van God stijgen. Een formule moet men minstens driemaal uitspreken, zodat zij de drie werelden kan raken: de stoffelijke, de spirituele en de goddelijke wereld. De herhaling van dezelfde formule, zonder het moe te worden, werkt in de diepte van het onderbewuste waar zich de wortels van ons wezen bevinden. Het is daar, in de wortels van ons wezen, dat wij beschikken over grote mogelijkheden van transformatie.

De klank bezit een grote macht op fysiek vlak en daarom is het belangrijk de formules hardop uit te spreken. Als je aan een formule denkt, zonder ze uit te spreken, worden de krachten enkel in het mentale gebied opgestapeld en volgt er geen realisatie op het fysieke vlak. Opdat de onzichtbare krachten uitwerking zouden hebben, is het woord noodzakelijk.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 12.