In het dagelijks leven laat je je voortdurend opslorpen door allerhande verplichtingen en activiteiten die je op het ogenblik zelf nuttig en zinvol lijken. Maar na een zekere periode stel je vast dat je veel tijd en energie hebt verloren voor weinig resultaat. Dat wil niet zeggen dat je geen enkele belangstelling mag hebben buiten het spirituele leven. In feite kan iedere activiteit nuttig worden, maar op voorwaarde dat je stevig verbonden bent met een hoog ideaal, een goddelijke filosofie.

Als je je vastmaakt aan een sterk touw, dat goed is vastgeknoopt, kun je in alle richtingen schommelen, maar als de knoop niet stevig is of het touw versleten, zul je vallen en je nek breken. Men komt dus altijd weer terecht bij het belang van de verbinding, de band met de Hemel. Zolang je die band bewaart, kan iedere activiteit voor jou leerzaam en heilzaam worden.

Zie ook ‘De seksuele kracht of de gevleugelde draak’, Izvor 205, hst. 9 en ‘Artistieke en sprirituele schepping’, Izvor 223, hst. 10.