Zolang de mens niet kiest voor de spirituele kracht, voor de macht van de goddelijke liefde om de problemen op te lossen, zal er nooit iets in orde komen. Het bewijs? Tegenwoordig hoort men veel spreken over bewapening; om de anderen te overtroeven, brengen alle landen meer en meer moorddadige wapens in stelling, tot zij op een dag er heel de aarde mee zullen vernietigen, als zij ze gaan gebruiken. Op die manier worden de zaken steeds ingewikkelder, naarmate de tijd verstrijkt.

Probeer dus vanaf vandaag de problemen met je ouders, je vrienden en vijanden op te lossen door blijk te geven van liefde en goedheid. Door zo te handelen, stel je een wet in werking die hen zal verplichten vroeg of laat op dezelfde manier te antwoorden. Jazeker, dat is de macht van de uitlokking. Zolang je niet begrepen hebt hoe je de problemen kunt oplossen, provoceer je bij de anderen de slechte kant, ja altijd de slechte kant. Daarna ligt die slechte kant op de loer tot je inslaapt, tot je verzwakt, om je te komen aanvallen. Bestudeer de geschiedenis maar, zo is het altijd gegaan.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, p. 99-105.