Geen enkel boek kan jou belangrijkere waarheden leren dan het Evangelie. Je zult zeggen dat je het gelezen hebt en dat je er niet veel in gevonden hebt, en dat je daarom nu gaat zoeken in oosterse leringen... Welnu, dit bewijst heel eenvoudig dat je niets begrepen hebt van de onmetelijke wijsheid, die zich bevindt in het Evangelie dat voor jou geschreven werd. Ja, ik weet het wel, men heeft zijn buik vol van de bekende teksten, men heeft zin om een beetje van voedsel te veranderen. Maar het is gevaarlijk te gaan zoeken in leringen die niet voor jou bestemd zijn, die niet gemaakt werden voor jouw structuur of mentaliteit.

Voor de Westerlingen is het onderricht van Christus bestemd. Je hebt het niet ernstig gelezen noch erover gemediteerd. Je zoekt iets, dat is waar, maar met welk doel? Heel vaak volgt men een oosterse leer om ermee op te scheppen bij de anderen, of zelfs gewoon om op te vallen. Maar dat dient tot niets en bewijst enkel dat men houdt van buitenissigheden en niet van de eenvoudige waarheid.

Zie ook ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215.