Mannen en vrouwen stappen onbezorgd in een relatie of een huwelijk, terwijl ze zich inbeelden dat alles gemakkelijk, licht en plezierig zal zijn en daarna beginnen zij zich geleidelijk benauwd te voelen. Dan ontstaan er discussies en ruzies, tot zij begrijpen dat ze, om de situatie te herstellen, moeite moeten doen en zichzelf een beetje vergeten om aan de ander te denken.

Wat zij als een ontspanning zagen, is in werkelijkheid een school, waar men het belangrijkste begint te leren voor ieder menselijk wezen: de verruiming van het bewustzijn. Vraag je je af waarin die bewustzijnsverruiming bestaat? Welnu, deze bestaat in het verlaten van het kleine beperkte ik, om binnen te treden in de onmetelijke gemeenschap van alle wezens.

Zie ook ‘Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, Izvor 233, hst. 20.