De stralen van de zon zijn krachten die overal waar zij doordringen, grote transformaties teweegbrengen. Entiteiten bewonen deze stralen en zij openbaren zich verschillend al naargelang hun kleur: rood, blauw, groen, geel, enzovoort... Deze stralen verrichten een heel werk, wanneer zij terechtkomen op levende wezens. De Ingewijden gebruiken het licht en de kleuren ervan om de mensen te helpen en zij leren hun discipelen hoe te werken met het licht.

Er bestaan zeven kleuren en met ieder van deze stemt een deugd overeen. Daarom moet je weten dat iedere fout die je begaat, de macht die beantwoordt aan een van deze kleuren, doet afnemen. In alle tijden hebben de waarachtige Ingewijden gewerkt met het licht, want alleen het licht geeft je de ware macht, de waarachtige kennis. Met de laser ontdekt de officiële wetenschap geleidelijk de ongelooflijke macht van het licht. Maar de vermogens van het spirituele licht zijn nog veel groter.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst. 2 en 9.